เครื่องจักรอัตโนมัติ CNC กลึงไม้ เครื่องทำลูกปัดไม้ เครื่องกลึงสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์ ไม้เบสบอล หัตถกรรมไม้ แกนเดียว สองมีด เครื่องกลึงไม้

เครื่องจักรอัตโนมัติ CNC กลึงไม้ เครื่องทำลูกปัดไม้ เครื่องกลึงสำหรับขาเฟอร์นิเจอร์ ไม้เบสบอล หัตถกรรมไม้ แกนเดียว สองมีด เครื่องกลึงไม้